Bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh được người mua nhà quan tâm

Bất động sản có pháp lý hoàn chỉnh được người mua nhà quan tâm

Nov 16, 2022

Bên cạnh vị trí, giá cả, uy tín chủ đầu tư..., tính pháp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của khách hàng.
Ba tỷ đồng nên mua nhà đất đang giảm giá hay chờ bắt đáy?

Ba tỷ đồng nên mua nhà đất đang giảm giá hay chờ bắt đáy?

Nov 16, 2022

Theo chuyên gia, với 3 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể cân nhắc gửi tiết kiệm 3-6 tháng và chờ vùng trũng bất động sản xuất hiện để mua vào.